Banner

KIM JESTEŚMY

Nazywamy się Violetta i Piotr Kruczkowscy, od 2005 roku jesteśmy wyłącznymi reprezentantami Gordon Training International (GTI) w naszym kraju. Założyliśmy Centrum Komunikacji Gordona (CKG), którego nazwa ma podkreślić niepowtarzalny charakter firmy związany ściśle z osobą dr Thomasa Gordona.

Nadrzędnym celem Centrum Komunikacji Gordona (CKG) jest popularyzowanie idei i metody dr Thomasa Gordona w Polsce i wprowadzanie programów o nią opartych poprzez szkolenie jak największej grupy rodziców, nauczycieli, dzieci/młodzieży i innych odbiorców oraz rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów.

Centrum Komunikacji Gordona (CKG) jest firmą szkoleniową. Oferujemy szkolenia i materiały służące poprawieniu efektywności i jakości relacji międzyludzkich tak, aby móc czerpać z nich więcej zadowolenia ...czytaj więcej  

FUNDACJA
WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK

Fundacja powstała między innymi z myślą o tym, aby wspierać, podtrzymywać i rozwijać model edukacyjny, który służy wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi, dziećmi i młodzieżą i wpływa na kształtowanie ich postaw społecznych.

Celami Fundacji są:

  • prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej,
  • wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży,
  • upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych,
  • wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych,
  • tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.

Nasze myśli powinny wyrażać miłość i szacunek zamiast zniewag, gróźb... czytaj więcej